Giuul's Studio

Privacyverklaring

Geldig vanaf 1 januari 2024.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wanneer, hoe en waarom mevrouw Giulia Donker (handelend onder de naam “Giuul’s Studio”) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van diensten van Giuul’s Studio, of op andere wijze met Giuul’s Studio communiceert.

Giuul’s Studio is de verwerkingsverantwoordelijke ten aan zien van de in deze verklaring omschreven verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Giuul’s Studio bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar verwerkingsactiviteiten. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een email sturen naar hello@giuuls.com.

Verzamelde gegevens

Giuul’s Studio kan persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Contactgegevens

Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze diensten, contact met ons opneemt of deelneemt aan enquêtes of promoties.

Gebruik van gegevens

Giuul’s Studio gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Ten behoeve van het uitvoeren van ons vak

Het soort persoonsgegevens is afhankelijk van de opdracht van de klant en daarmee met hun toestemming. We bewaren de bestanden op onze server die in onze studio (Hoofdweg 198 te Amsterdam) staat, om onze klanten bij een mogelijke vervolgopdracht sneller en beter van dienst kunnen zijn. Desgewenst verwijderen we de bestanden, als de klant daar om zou vragen.

2. Bij het voeren van een administratie

Hiervoor verzamelen wij alleen de benodigde gegevens om de met u gesloten overeenkomst van opdracht financieel en administratief te kunnen uitvoeren en vernietigen deze na de wettelijke verplichte bewaartermijn.

3. Cookies

Giuul’s Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevensbeveiliging

Giuul’s Studio neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

Delen van gegevens

Giuul’s Studio deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Bewaartermijn

Giuul’s Studio bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Contactgegevens van Giuul’s Studio

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met Giulia Donker (hello@giuuls.com).